Gorczańska Organizacja Turystyczna
biuro@visitkamienica.pl
www.visitkamienica.pl
Gorczańska Organizacja Turystyczna
Konkurs Małopolski Łowca Atrakcji 2015

Parki Narodowe

Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź
tel/fax: 18 33 17 207
e-mail: gpn@gorcepn.pl
www.gorczanskipark.pl

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107B
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel: sekretariat: 18 262 56 01, 18 262 56 02,  fax: 18 262 56 03
informacja turystyczna: 18 262 56 02 wewn. 55
edukacja, przewodnictwo: 18 262 56 02 wewn. 25
biblioteka: 18 262 56 02 wewn. 42
badania naukowe: 18 262 56 02 wewn. 39
asygnaty, wykupy gruntów: 18 262 56 02 wewn. 24 
e-mail: biuro@pieninypn.pl