Gorczańska Organizacja Turystyczna
biuro@visitkamienica.pl
www.visitkamienica.pl
Gorczańska Organizacja Turystyczna
Konkurs Małopolski Łowca Atrakcji 2015

Zamek Dunajec w Niedzicy

... KILKA SŁÓW O ZAMKU

Wzniesiony w I połowie wieku XIV jako fortalicja broniąca północnej granicy Węgier przez Kokosza Berzewicze’go. Na przełomie lat 1327 – 1328 strażnica stała się własnością Wilhelma Drugetha i jeszcze przed 1330 rokiem została przebudowana w zamek murowany (gotycki zamek górny) . Odtąd, z małą przerwą, zamek pozostawał w rękach węgierskich rodów do 1945 roku-chociaż już po I wojnie światowej został włączony w obszar państwa polskiego.
Był wielokrotnie modyfikowany.Rozbudowa przeprowadzona przez Emeryka Zapolyię w drugiej połowie XV w. (najstarsza część zamku dolnego i zamek średni) oraz odbudowa i rozbudowa przez Jerzego Horvatha w 1601 roku-m.in. nowe renesansowe skrzydło z bramą wjazdową (zamek dolny) ukształtowały jego ostateczny wygląd.
Czas władania przez rodzinę Giovanellich zamkiem niedzickim przypada na niespokojne czasy powstań i walk o niepodległość narodu węgierskiego.
Zapewne to, oraz brak stałej pieczy nad rezydencją sprawiły, że pod koniec XVIII stulecia część zamku górnego pozostawała w ruinie.
Gdy 1817 roku zamek powrócił do rodziny Horvathów-Palocsayów był w tak złym stanie, że wymagał gruntownej odbudowy i modernizacji. Dokonano tego wielkim nakładem kosztów i starań, przywracając reprezentacyjny charakter jego wnętrzom. Powstaje wówczas nowa kaplica i sala balowa.
Ostatnimi właścicielami zamku była rodzina Salamonów.
Wdowa po Gezie Alapim Salamonie-Ilona hrabina Bethlen Salamonowa w latach 20 XX w., przeprowadziła niezbędne prace renowacyjne rezydencji i terenu wokół zamku oraz założyła w pobliżu cmentarz rodziny Salamonów.
Ta ostatnia właścicielka węgierskiego castrum Dunaiecz zamyka historię magnackich rodów węgierskich, w posiadaniu których zamek pozostawał przez 700 lat.
W 1945 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej, zamek gruntownie zdewastowano i rozgrabiono.
W takim stanie upaństwowiony, został przekazany w 1950 r. przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w wieczyste użytkowanie.
Przeszło 50 lat opieki sprawowanej przez Stowarzyszenie nad tym znakomitym obiektem, to okres żmudnych prac budowlano-konserwatorskich i adaptacyjnych, prowadzonych w kilku etapach przez Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu pod nadzorem prof. Alfreda Majewskiego.

ZAMEK

Wnętrza zamku górnego i średniego adaptowano na cele muzealne z zachowaniem historycznego układu i charakteru obiektu.
Muzeum rozpoczęło działalność w 1963 roku.
Zbiory znajdujące się w obrębie ekspozycji gromadzono pod kątem urządzenia wnętrz zamkowych takich jak min.: więzienie z izbą tortur, izby żupana spiskiego, sypialni żupana, izby straży czy też komnat mieszkalnych ostatnich właścicieli zamku-rodziny Salamonów. W salach historycznych zgromadzone zostały obiekty pochodzące z prowadzonych na zamku prac archeologicznych oraz stare fotografie. Dodatkową atrakcją zamku są tarasy widokowe z których można podziwiać piękno okolicy.


WOZOWNIA

Ekspozycja ta została urządzona w 2006 roku, we współczesnym pomieszczeniu dawnego składu opału, znajduje się opodal zamku przy parkingu zamkowym. W jej wnętrzu znajdują się zabytkowe pojazdy konne pochodzące z lat 1900-1939. Można tam zobaczyć m.in.: bryczki pochodzące z Wytwórni Braci Buraków z Kielc, pojazdy z dawnych Kresów Wschodnich oraz sanie.

SPICHLERZ

Ten drewniany obiekt wzniesiony w ostatniej dekadzie wieku XVIII, nieznacznie modyfikowany i przekształcony w wieku XIX, jest jednym z nielicznych zabytków tego typu zachowanych in situ. Wybudowany był w obrębie gospodarczej zabudowy folwarku zamkowego. Obecnie mieści stałą wystawę-Sztuki Ludowej Spisza.
Wszystkie obiekty zgromadzone na wystawie pochodzą z XIX w. i lat 20/30 XX wieku z terenu całego Spisza. Obiekt ten usytuowany jest ok. 150 m od zamku po przeciwnej stronie drogi dojazdowej. 


OFERTA DLA RODZIN Z DZIEĆMI:

Godziny otwarcia Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy
Zamek, Wozownia i Spichlerz w sezonie tj. od 1 maja do 30 września, codziennie od godziny 9.00 do 19.00
Kasa muzeum czynna do 18.30

Zamek i Wozownia poza sezonem tj. od 1 października do 30 kwietnia, codziennie oprócz poniedziałków i świąt
Kasa muzeum czynna do 15.30
Spichlerz poza sezonem nie jest udostępniany zwiedzającym.

Zwiedzanie Zamku i Wozowni w cenie jednego biletu.
Na zwiedzanie Spichlerza należy nabyć dodatkowy bilet.
Grupy zorganizowane zwiedzają nasze Muzeum z przewodnikiem (bez dodatkowej opłaty).

Zwiedzanie Zamku i Wozowni trwa ok. 1,5 godziny.
Zwiedzanie Spichlerza ok. 20 minut.

ZNAJDZIESZ NAS TAKŻE NA